โกดังให้เช่า บริษัท ไคตัค นาริตะ จำกัด

47/341 อาคารคอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม
อาคารไคตัค ชั้น 8 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เบอร์โทร 095-390-8899 , 097-184-1999
Line ID : easystorage , wh.bkk
อีเมล์ info@warehousebkk.com
Website: โกดังให้เช่า

แผนที่

map-kaitak

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม