12

โกดังเหรือคลัง ตามความจริงแล้วเป็นอาคารพาณิชย์ที่ใช้เก็บสินค้า ส่วนใหญ่จะใช้โดยผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้ค้าส่งและธุรกิจขนส่ง คลังเก็บของใช้สำหรับการจัดเก็บเท่านั้น มีลักษณะเป็นอาคารธรรมดาขนาดใหญ่ในเขตอุตสาหกรรม บ้างสถานที่นั้นตั้งอยู่กับท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า แต่โดยปกติจะเป็นขอบเขตของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในคลังสินค้า สามารถออกแบบให้รับสินค้าโดยตรงจากทางรถไฟ สนามบิน หรือท่าเรือ และมักจะมีเครนและรถยกสำหรับเคลื่อนย้ายและจัดระเบียบสินค้าของนักธุรกิจ

คลังเก็บของบางแห่งมีการควบคุมอุณหภูมิ ทำให้เหมาะสำหรับการจัดเก็บของชำ ที่เน่าเสียง่ายและวัสดุอื่น ๆ ที่ต้องอยู่ในอุณหภูมที่เหมาะสม รวมถึงวัตถุดิบอาหารการบรรจุชิ้นส่วนอะไหล่และอื่น ๆ แม้ว่าคลังสินค้าจะมีประโยชน์สำหรับบางคน แต่ผู้ค้าปลีกบางราย ก็ไม่เลือกการใช้คลังเก็บของ เพราะพวกเขาเหมาะสมกว่าสำหรับวิธีอื่นซะมากกว่า

องค์ประกอบ คลังสินค้า – โกดังให้เช่า คืออะไร

คลังสินค้า มีหน้าที่เก็บของ และคอยส่งของออกและทำหน้าที่แบบนั้นเสมอมา มันสามารถเป็นศูนย์กลางที่สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเก็บหรือการขนส่งก็ตาม องค์ประกอบคือ

  • ระบบจัดเก็บ เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดเก็บสูงสุดของสินค้าและเข้าถึงได้ง่ายตลอดเวลา
  • การควบคุมสภาพอุณหภูมิสำหรับสินค้าที่ต้องการสภาพอุณหภูมิที่เย็นกว่าหรืออบอุ่นกว่าปกติ
  • มีซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าเข้าคลัง เพื่อติดตามสินค้าเข้าและออกจากคลังสินค้าของคุณได้ทุกจุด
  • พนักงานที่เพียงพอ เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปตามแผน
  • การขนส่งและการขนย้ายอุปกรณ์ เพื่อส่งมอบหรือขนส่งสินค้าไปและกลับจากคลังสินค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อให้คลังสินค้าปลอดภัย แม้ในช่วงเวลาที่หยุดทำงาน

คลังสินค้าอธิบายถึง สิ่งอำนวยความสะดวก ที่ให้บริการตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บสินค้า ในอีคอมเมิร์ซคลังเก็บของส่วนใหญ่ จะใช้เพื่อเก็บสินค้าไว้ในสต็อก เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถส่งมอบได้ตามเวลาที่กำหนด เห็นได้ชัดว่ามีการใช้งานอื่น ๆ อีกมากมายสำหรับคลังสินค้านอกอีคอมเมิร์ซ แค่คิดถึงโกดังผลิตที่มีชิ้นส่วนหรือโกดังเพื่อทำหน้าที่ระหว่างการผลิตและการสำรวจ ไม่ว่าการใช้งานของคลังสินค้า พวกเขาทั้งหมดเป็นไปตามหลักการเดียวกัน ของกระบวนกาเข้า-ออกจัดเก็บ สิ่งที่มาจะถูกเก็บไว้และออกไปอีกครั้ง ตามระบบ

กระบวนการขาเข้าเป็นกระบวนการที่ต้องรับบทความภายในคลังสินค้าของคุณ นึกถึงการตรวจสอบสินค้าที่เข้ามาการตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืนการบรรจุและการติดฉลาก กระบวนการนี้สำคัญมาก เพราะเมื่อมีสิ่งผิดปกติที่นี่คุณอาจมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และคุณอาจต้องทำให้ลูกค้าผิดหวัง นอกจากนี้เมื่อคุณต้อง “แก้ไข” ปัญหาใด ๆ ในภายหลัง ในกระบวนการคลังสินค้าจะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น ทั้งในแง่ของเงินและเวลา

คำจำกัดความของโกดัง

คำจำกัดความที่ดีของคลังสินค้าคือ“ พื้นที่ที่วางแผนไว้สำหรับการจัดเก็บและการจัดการสินค้าและวัสดุที่มีประสิทธิภาพ” ในแง่นั้นเราสามารถใช้คำว่า “คลังสินค้า” และ “ศูนย์กระจายสินค้า” แทนกันได้ สิ่งสำคัญที่ควรทราบในคำจำกัดความคือการใช้คำว่า “วางแผน” และ “ประสิทธิภาพ”

คลังสินค้ามีหลายรูปแบบและหลายขนาดดังต่อไปนี้

  1. คลังสินค้าส่วนตัว: เป็นเจ้าของโดยหน่วยงานเอกชน ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ของตัวเอง
  2. คลังสินค้าสาธารณะ: เป็นของรัฐบาลและองค์กรกึ่งรัฐ พวกเขามีให้เช่าโดย บริษัท เอกชนเพื่อจัดเก็บสินค้า
  3. คลังสินค้าแบบสหกรณ์: เป็นเจ้าของโดยสหกรณ์ซึ่ง บริษัท เอกชนสามารถเช่าพื้นที่สำหรับการจัดเก็บ
  4. ศูนย์กระจายสินค้า: ศูนย์กระจายสินค้าได้รับการจัดส่งสินค้า และเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วจาก A ถึง B

เรื่องที่เกี่ยวข้อง: