โกดัง และ การเก็บสินค้า

27

เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น จนพื้นที่เดิมไม่สามารถรองรับได้ไหว การหาพื้นที่เก็บสินค้าใหม่จึงได้เริ่มต้น แต่ที่ไหนละที่เหมาะสำหรับธุรกิจที่เติบโตเร็ว และมีความยืดหยุ่นในพื้นที่เช่าได้ดี สามารถขยายพื้นที่ได้ง่าย ถ้าหากตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้ เราก็อยากจะแนะนำ...