12

โกดังเหรือคลัง ตามความจริงแล้วเป็นอาคารพาณิชย์ที่ใช้เก็บสินค้า ส่วนใหญ่จะใช้โดยผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้ค้าส่งและธุรกิจขนส่ง คลังเก็บของใช้สำหรับการจัดเก็บเท่านั้น มีลักษณะเป็นอาคารธรรมดาขนาดใหญ่ในเขตอุตสาหกรรม บ้างสถานที่นั้นตั้งอยู่กับท่าเทีย...